Muhtelif nedir?

Zıt, birbirini tutmayan. Çeşit çeşit, çeşitli gibi anlamlara gelmektedir.

Muhtelif kelimesinin cümle içerisinde kullanımı

Genç kız ve arabacı, birbirlerine muhtelif hislerle bakışarak beklediler. (P.Safa)

Hukuk Terimler Sözlüğünde mutelif ne anlama gelmektedir?

Değişik değişik, çeşit çeşit. Fertleri arasında ihtilaflar oluşturulmuş topluluk.

Son eklenenler